موشن گرافیک معرفی خدمات شرکت پرشین استار

موشن گرافیک معرفی خدمات شرکت پرشین استار ترکیه Persian Star

نریتور :   آرکو نیک نام  -  بوهو استودیو

سناریو :   رضا ابوالحسنی

طراح شخصیت :  مریم عبادی

انیماتور ، کامپوزیت و صداگذاری :  بهادر جلیل پور

@diaphstudio