موشن گرافیک معرفی خدمات شرکت پرشین استار
مهر ۲۹, ۱۳۹۷
موشن گرافیک معرفی خدمات شرکت پرشین استار ترکیه Persian Star نریتور :   آرکو نیک نام  -  بوهو استودیو سناریو :   رضا ابوالحسنی طراح شخصیت :  مریم عبادی انیماتور ، کامپوزیت و صداگذاری :  بهادر جلیل پور Final_persian star_720 {"type":"video","tracklist":true,"tracknumbers":true,"images":true,"artists":true,"tracks":[{"src":"http:\/\/diaphstudio.ir\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Final_persian-star_720.mp4","type":"video\/mp4","title":"Final_persian star_720","caption":"","description":"","meta":{"length_formatted":"0:30"},"dimensions":{"original":{"width":1280,"height":720},"resized":{"width":1148,"height":646}},"image":{"src":"http:\/\/diaphstudio.ir\/wp-includes\/images\/media\/video.png","width":48,"height":64},"thumb":{"src":"http:\/\/diaphstudio.ir\/wp-includes\/images\/media\/video.png","width":48,"height":64}}]} @diaphstudio Read more