فراخوان از نقاشی تا انیمیشن برای کودک و نوجوان به زودی

رویداد فراخوان از نقاشی تا انیمیشن بزودی در اهواز

با مشارکت مرکز پرورش نوبغ کودکان فن آوازه و دیاف استودیو به زودی رویدادی شکل خواهد گرفت که کودکان نقاشی هاشان را به انیمیشن تبدیل خواهند کرد. هدف از این رویداد ارتقای رویکرد و افزایش بهره وندی هنری کودکان در زمینه انیمیشن و گرایش آنان به این عرصه است که میتواند علاوه بر جذابیت به رشد خلاقیت آنان بیافزاید.
جزئیات زمان و مکان این رویداد متعاقبا اعلام خواهد شد.