فراخوان از نقاشی تا انیمیشن برای کودک و نوجوان به زودی
مهر ۶, ۱۳۹۷
رویداد فراخوان از نقاشی تا انیمیشن بزودی در اهواز با مشارکت مرکز پرورش نوبغ کودکان فن آوازه و دیاف استودیو به زودی رویدادی شکل خواهد گرفت که کودکان نقاشی هاشان را به انیمیشن تبدیل خواهند کرد. هدف از این رویداد ارتقای رویکرد و افزایش بهره وندی هنری کودکان در زمینه انیمیشن و گرایش آنان به [...] Read more